Ιστορικό

 Η επιχείρηση «Ελληνικά Κρέατα Γ. Πράπας» είναι η συνέχεια μίας παράδοσης που υφίσταται εδώ και έναν αιώνα.

Η εμπειρία της οικογένειας στο χώρο του κρέατος είναι μεγάλη, καθώς πριν από τρεις γενιές, ο παππούς Ιωάννης Νικ. Πράπας ασχολήθηκε για πρώτη φορά με το Εμπόριο Κρεάτων και Ζώντων Ζώων, και στη συνέχεια μεταλαμπαδεύτηκε στις επόμενες γενιές.

Σκοπός της επιχείρησης είναι η εμπορία Ελληνικών Ζώντων Ζώων, μέσω της Χονδρικής Πώλησης σε παραδοσιακά κρεοπωλεία σε όλη την Ελλάδα.

 

TORUS web site