Εγκαταστάσεις και Πιστοποίηση ποιότητας

 Όλα μας τα ζώα φροντίζουμε να είναι Ελληνικής Προέλευσης και από επιλεγμένες μονάδες εκτροφής. Η σφαγή και ο τεμαχισμός τους, πραγματοποιούνται στα Βιομηχανικά Σφαγεία Αλμωπίας, τα οποία είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2000 και HACCP.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως τα σφάγια ελέγχονται σύμφωνα με τους υγειονομικούς και αστυκτηνιατρικούς ελέγχους και όρους του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την άριστη ποιότητα φρέσκων ελληνικών κρεάτων, ικανοποιώντας τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη μας.

 

TORUS web site